CB Login

 
   
 
Inloggegevens vergeten?   Registreer  

                                                                

Bergen biedt sluitende begroting met ruimte voor nieuw beleid

Burgemeester en wethouders van Gemeente Bergen bieden de gemeenteraad een sluitende meerjarenbegroting aan. Een begroting met ruimte voor nieuw beleid en investeringen. Dit ondanks de financiële onzekerheid in relatie tot de coronacrisis en de blijvende zorgen rondom de kostenontwikkeling in het sociaal domein.

Het landelijk beeld is dat de kosten voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning fors oplopen. Omdat gemeenten ook indicaties van andere partijen moeten uitvoeren is de kostenontwikkeling afhankelijk van externe omstandigheden. Dat baart het college uiteraard zorgen.

De Algemene uitkering is de grootste inkomstenbron van gemeenten. Er is landelijk veel oppositie tegen de plannen om deze uitkering te herijken; dat zou nadelig kunnen zijn voor plattelandsgemeenten zoals Bergen. Naar verwachting komt het rijk rond de jaarwisseling met een besluit. Over de mogelijke effecten van de herijking hebben burgemeester en wethouders een passage opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting.

Het college heeft in de voorbereiding gekeken binnen de deelbegrotingen van de drie domeinen (samenleving, ruimte en economie, bestuur en financiën), naar benodigde middelen en doorlooptijden van projecten. Autonome ontwikkelingen bij bestaand beleid vormen het uitgangspunt. Vervolgens is gekeken naar de gewenste investeringen uit de Kadernota 2021. De begroting biedt ook ruimte voor nog enkele aanvullende wensen voor nieuw beleid. Het eindresultaat is een sluitende meerjarenbegroting 2021 – 2024.

De commissies behandelen de meerjarenbegroting 2021 – 2024 in een gezamenlijke vergadering op dinsdag 3 november. De gemeenteraad behandelt de begroting in de vergadering van 10 november. De digitale meerjarenbegroting is op te vragen via team Communicatie.

  • Hyfass/Regiobank
  • Gemeente Bergen
  • arnodebest
  • Sowieso gewoon leuk
  • Samen In Beweging

Bezoekers

1501529
Vandaag
Gisteren
Deze week
Vorige week
Deze maand
Laatste maand
Alle dagen
269
954
5685
13569
56205
46837
1501529

28-10-2020 07:04