CB Login

 
   
 
Inloggegevens vergeten?   Registreer  

                                                                

Bestemmingsplan en vergunningen Energielandgoed gepubliceerd

Gemeente Bergen is bezig met de ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer. Een grootschalig enrobuust gebied van ongeveer 400 hectare waar duurzame energie opgewekt gaat worden met zonnepanelen en windturbines en waar ruimte is voor innovatie, educatie, recreatie en participatie. De realisatie van het Energielandgoed speelt een belangrijke rol in het behalen van de doelstelling: gemeente Bergen in2030 energieonafhankelijk.

Dinsdag 9 februari stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan voor het Energielandgoed Wells Meer inclusief de voorgestelde wijzigingen vast. Daarnaast zijn de watervergunning enomgevingsvergunningen voor de zonnevelden en windturbines verleend. Door de toepassing van de coördinatieregeling lopen de bestemmingsplanprocedure en de procedure voor de vergunningen tegelijkertijd. Dit betekent dat ze ook gelijktijdig gepubliceerd worden.

Het vastgestelde bestemmingsplan, waarin de wijzigingen zijn doorgevoerd, is op 17 maart samen met de vergunningen gepubliceerd. Van 18 maart tot en met 28 april hebben belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten de mogelijkheid om in beroep te gaan. De stukken liggen van 18 maart tot en met 28 april ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. Om deze stukken fysiek in te zien, dient u telefonisch een afspraak te maken via 0485-348 383. U kunt de stukken downloaden via www.energielandgoedwellsmeer.nl/publicatie

Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plannaam ‘Energielandgoed Wells Meer’.In het huidige bestemmingsplan heeft het Wells Meer voornamelijk een agrarische bestemming. Om het Energielandgoed Wells Meer te realiseren, is er een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In het nieuwe bestemmingsplan is de opwek van duurzame energie mogelijk door middel van zonnepanelen en windturbines én is er ruimte voor educatie, bedrijvigheid, natuur en recreatie.

Voor het Energielandgoed moet het project verschillende vergunningen aanvragen. Dit gaat in fases, omdat het Energielandgoed ook in fases wordt gerealiseerd. Op dit moment zijn de omgevingsvergunningen voor de zonnevelden en windturbines verleend door B&W en de watervergunning door Waterschap Limburg.

Van 18 maart tot en met 28 april hebben belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten de mogelijkheid om in beroep te gaan. Beroepschriften kunnen gericht worden aan: Afdelingbestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In het ondertekende beroepschrift staat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal het beroep- enverzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).Ga voor meer informatie over wie precies een beroep kan instellen en hoe dit in zijn werk gaat naar: www.energielandgoedwellsmeer.nl/publicatie

Degene die beroep instelt kan gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zonder dit verzoek treedt het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan in werking direct na afloop van deberoepstermijn. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De adressering van het verzoek om voorlopige voorziening is gelijk aan die van het beroepschrift. Aan de indiening van zowel het beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U krijgt het griffiegeld terug als u een zaak wint.

  • Sowieso gewoon leuk
  • Gemeente Bergen
  • Samen In Beweging
  • Hyfass/Regiobank
  • arnodebest

Bezoekers

1960287
Vandaag
Gisteren
Deze week
Vorige week
Deze maand
Laatste maand
Alle dagen
3748
2079
13759
24390
62564
84573
1960287

22-04-2021 19:40