CB Login

 
   
 
Inloggegevens vergeten?   Registreer  

                                                                

Informatiebijeenkomst dijkversterking Well op 23 maart

Waterschap Limburg organiseert op maandag 23 maart (in plaats van 9 maart) een informatiebijeenkomst in De Buun te Well van 19.00 tot 21.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt gesproken over het ontwerpvoorkeursalternatief en de milieueffectrapportage met bijbehorende procedure. Om 19.00 uur vindt er een korte presentatie plaats. Na afloop hiervan kunt u het kaartmateriaal van het voorkeursalternatief bekijken en vragen stellen over bijvoorbeeld de procedure.

Voorkeursalternatief en milieueffectrapportage ter inzage

Voor dijkversterking Well zijn de afgelopen periode de verschillende alternatieven tegen elkaar
afgewogen, en ligt er nu een ontwerpvoorkeursalternatief, waarin het tracé en het type kering is
gekozen. Het dagelijks bestuur neemt hier begin maart een besluit over. Dit voorkeursalternatief
komt waarschijnlijk vanaf half maart ter inzage te liggen, samen met het milieueffectrapport (MER).
Tijdens die terinzageperiode kan formeel op de stukken worden gereageerd met een zienswijze. De
definitieve data maakt Waterschap Limburg op haar website bekend. Ook de provincie zal dit doen.
En op 23 maart is er een informatiebijeenkomst hierover. 

Wat is een milieueffectrapportage?

Om te voorkomen dat het milieu en uw omgeving te sterk worden aangetast bij grote infrastructurele projecten krijgen deze een volwaardige plek in de besluitvorming. Dit doen we met het instrument milieueffectrapportage.
In 2018 is hierin de eerste stap gezet met de NRD, Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Kort gezegd
geeft een NRD aan wat we gaan onderzoeken en hoe we dat doen. Een NRD geeft inzicht in de
achtergronden van de dijkversterkingsopgave, de opgave voor dijkverlegging en de
beekherstelopgave. Daarnaast zijn de alternatieve dijktrajecten opgenomen die in onderzoek zijn.
De NRD Well heeft in maart 2018 ter inzage gelegen.

De tweede stap is de MER, de milieueffectrapportage met het voorkeursalternatief. In het MER
worden de milieugevolgen van de verschillende alternatieven in beeld gebracht. Op deze manier
krijgen we vooraf kennis over de gevolgen voor het milieu van het project, en van de alternatieven.

Milieueffectrapporages geven antwoord op vragen als: zijn alle milieubelangen, zoals we in de NRD
hebben afgesproken, goed meegenomen en afgewogen om te komen tot het voorkeursalternatief?
Dit staat centraal bij de procedure met de terinzagelegging die we eind eerste, begin tweede
kwartaal verwachten. In deze procedure wordt de commissie voor de milieueffectrapportage om
advies gevraagd.

Vervolgtraject

Alle zienswijzen die tijdens de terinzagelegging binnenkomen, worden gebundeld en beantwoord in
een reactienota VKA, voorkeursalternatief. De reactienota wordt samen met het advies van de
commissie MER voorgelegd aan het bestuur van het waterschap. Het bestuur van het waterschap
neemt een besluit over het VKA.

Na vaststelling van het voorkeursalternatief volgt de planuitwerkingsfase. Hierin wordt het ontwerp
met de ligging en grondbeslag van de kering in meer detail duidelijk. Deze fase wordt afgerond met
het opstellen en terinzagelegging van het Ontwerp Projectplan Waterwet.

  • Samen In Beweging
  • Gemeente Bergen
  • Peelrand Makelaardij
  • Sowieso gewoon leuk
  • arnodebest

Bezoekers

976659
Vandaag
Gisteren
Deze week
Vorige week
Deze maand
Laatste maand
Alle dagen
4268
4540
4268
29756
92885
64689
976659

29-03-2020 20:56