CB Login

 
   
 
Inloggegevens vergeten?   Registreer  

                                                                

Natuurinclusieve landbouw in de gemeente Bergen

Vorig jaar heeft de LLTB het startschot gegeven van de beweging naar een natuurinclusieve landbouw in Limburg. De drijvende krachten achter deze beweging zijn Limburgse boeren en tuinders, ondersteund door de LLTB.

“De LLTB ziet kansen en wil samen met leden een positievebeweging op gang brengen.” zegt Theo Schreurs, regiobestuurder van LLTB-regio Noord Limburg. Hij waarschuwt wel voor hoge verwachtingen op korte termijn. “Het is een proces van vele kleine stappen die de transitie beetje bij beetje mogelijk maken, zonder het verdienmodel uit het oog te verliezen.”

Met natuurinclusieve landbouw wordt een maatschappelijke behoefte ingevuld. Tevens beoogt de LLTB hiermee een economisch rendabel landbouwsysteem te realiseren dat zorgt voor toekomstbestendige agrarische bedrijven. Insteek hierbij is nog meer integratie van natuurlijke hulpbronnen binnen de bedrijfsvoering waarmee meer biodiversiteit op en om het agrarisch bedrijf wordt gerealiseerd. Het gaat hierbij om functionele agro-biodiversiteit, het sluiten van kringlopen en realisatie en onderhoud van groene structuren. Om dit te kunnen realiseren is een duurzaam verdienmodel essentieel.

De gemeente Bergen heeft zich achter dit initiatief geschaard. In de onlangs door de gemeenteraad vastgestelde Landschapsvisie Maasdal koppelt de gemeente mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw aan maatregelen voor versterking van het landschap. Op initiatief van het CDA heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een structureel verdienmodel voor de agrarische sector teneinde natuurinclusieve landbouw in de gemeente Bergen mogelijk te maken.

Het college van B&W heeft toegezegd hiermee samen met de sector aan de slag te gaan. CDA-raadslid John Cornelissen is blij met de steun die hij heeft gekregen in de gemeenteraad: ''Van belang is dat agrarische bedrijven in onze gemeente een gezonde boterham kunnen blijven verdienen. Als dat kan op een natuurinclusieve manier hebben individuele ondernemers de mogelijkheid hier zelf voor te kiezen.''

  • Gemeente Bergen
  • arnodebest
  • Hyfass/Regiobank
  • Samen In Beweging
  • Sowieso gewoon leuk

Bezoekers

1705442
Vandaag
Gisteren
Deze week
Vorige week
Deze maand
Laatste maand
Alle dagen
3636
1335
10472
22681
47292
86302
1705442

20-01-2021 19:38