CB Login

 
   
 
Inloggegevens vergeten?   Registreer  

                                                                

Wijziging verkeerssituatie ’t Leuken – De Vissert

Gemeente Bergen is van plan om de voorrangssituatie op de kruising de Vissert – ’t Leuken in Well te
wijzigen. Daarnaast wil de gemeente de maximumsnelheid op De Vissert en ’t Leuken wijzigen
door het instellen van een 60 km zone.

De stukken liggen van 20 juli t/m 31 augustus 2020 ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2
in Nieuw Bergen. U kunt de stukken ook inzien op www.bergen.nl. Wilt u de stukken inzien in het
gemeentehuis? Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de
balies in het gemeentehuis alleen op afspraak plaats. Een afspraak maakt u online of via (0485) 34 83
83.

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u van 20 juli tot 31 augustus 2020
bezwaar aantekenen tegen dit besluit bij burgemeester en wethouders van Bergen, Postbus 140,
5854 ZJ Bergen. Een ingediend bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

U kunt, na het maken van bezwaar, op grond van artikel 8:81 Awb de voorzieningenrechter van de
rechtbank te Roermond, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond, verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. U kunt deze ook digitaal
indienen via het Digitale Loket rechtspraak (www.loket.rechtspraak.nl). Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.

  • Sowieso gewoon leuk
  • Gemeente Bergen
  • Samen In Beweging
  • arnodebest
  • Hyfass/Regiobank

Bezoekers

1370354
Vandaag
Gisteren
Deze week
Vorige week
Deze maand
Laatste maand
Alle dagen
726
2539
8800
15796
27199
56330
1370354

14-08-2020 18:54